SPA czynne jest od poniedziałku  do niedzieli w godzinach 7:00-20:00 ( godziny otwarcia mogą ulec zmianie ze względu na sezonowość )

Dla bezpieczeństwa zabiegów przeprowadzanych w Spa, personel może odmówić wykonania zabiegu, jeśli stan zdrowia gościa wyklucza taką możliwość. W takiej sytuacji nasi terapeuci zaproponują zabieg bardziej odpowiedni.

Polecamy rezerwację zabiegów na kilka dni przed ich planowanym terminem. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji nie możemy zagwarantować wykonania zabiegu.

Dla komfortu Państwa i pozostałych gości,  prosimy o nieprzynoszenie lub wyciszenie telefonów komórkowych oraz przyciszone rozmowy.

Gości hotelowych prosimy o przybycie do SPA w szlafroku i klapkach.

Aby ciało było w pełni przygotowane na dobroczynne działanie kosmetyków, przed zabiegami zalecamy krótki prysznic.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości, obawy lub pytania dotyczące przeprowadzanych zabiegów, prosimy zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie do terapeuty SPA.

Szanujemy Państwa intymność. Dlatego przy zabiegach na ciało oferujemy bieliznę jednorazową. Podczas masażu odsłonięta jest tylko ta część ciała, która jest masowana.

Nie zalecamy spożywania ciężkich posiłków przed rytuałami i masażami.

SPA zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu w przypadku  gdy Gość jest pod wpływem alkoholu, innych używek lub w przypadku niewłaściwego zachowania ( propozycje seksualne, agresja itp.) zastrzegamy sobie prawo do przerwania zabiegu i obciążenia Gościa pełną kwotą za ten zabieg.

U osób poniżej 16 roku życia zabiegi wykonywane są za zgodą lub w obecności opiekunów.

Korzystanie z kamer i aparatów fotograficznych w pomieszczeniach SPA jest zabronione.

W przypadku realizacji zaproszenia lub kuponu rabatowego prosimy o poinformowanie o tym naszego terapeuty przed zabiegiem. Po zakończonym zabiegu rabaty nie będą uwzględniane.

W przypadku nie odwołania zabiegu w ciągu 24 godzin, SPA zastrzega sobie prawo do obciążenia 100% wartości zabiegu.

Prosimy o współpracę w przestrzeganiu powyższych zasad dla zachowania wyjątkowego charakteru naszego Spa.