Hotel & Spa Trzy Wyspy Świnoujście, Świnoujście
Hotel & Spa Trzy Wyspy Świnoujście, Świnoujście
Tło bannera

Regulamin hotelu

Spotkajmy się na wyspach
24 wrz 23'
25 wrz 23'

Gwarancja najniższej ceny

REGULAMIN HOTELU TRZY WYSPY

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem hotelowym oraz jego przestrzeganie, które służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu Naszych Gości. Wszelkich innych informacji udzieli Państwu recepcja, wybierając numer wewnętrzny 500. 

 

REGULAMIN HOTELU

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dziennik Ustaw z 2006 Nr 22 poz. 169), w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa klientów Hotelu Trzy Wyspy (zwanego w dalszej części Hotelem) oraz ich mienia – zarządza się, co następuje:

1. Niniejszy regulamin zostaje wydany w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa klientom Hotelu oraz ich mieniu. Regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z pomieszczeń mieszkalnych Hotelu.

2. Niniejszy regulamin wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu.

3. Pomieszczenia mieszkalne w Hotelu wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

4. Najemca pokoju (zwany dalej Gościem) może zająć pokój w godzinach 8:00-15:00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeśli ten pokój jest wolny i przygotowany na przyjazd Gościa, za dodatkową, aktualnie obowiązującą opłatą.

5. Najmując pokój hotelowy, Gość określa czas swojego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

6. Życzenie przedłużenia poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić do Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia hotelowego, co jednak nie wiąże Hotelu. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku miejsc.

7. Opłata pobierana jest w dniu przyjazdu Gościa „z góry”.

8. W opłatę za pobyt nie jest wliczona opłata klimatyczna za osobodobę.

9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.

10. Hotel obowiązany jest zapewnić wymianę bielizny pościelowej i ręczników co trzy dni lub na życzenie Gościa.

11. Hotel obowiązany jest do świadczenia nieodpłatnie na życzenie Gościa następujących usług: budzenie o określonej godzinie, przyjmowanie bagaży na przechowanie.

12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Gości pozostawione bez nadzoru

13. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

14. Osoby niebędące Gościem Hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.

15. W hotelu należy zachować ciszę nocną od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego. Nie będą przyjmowani goście w stanie nietrzeźwym lub zakłócający swym zachowaniem spokój innych (art. 51 Kodeksu Wykroczeń).

16. Hotel jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług hotelowych z Gościem, który w sposób rażący narusza Regulamin Hotelu lub zakłóca swym zachowaniem spokój innych. W takim przypadku Gość zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty związane ze swoim dotychczasowym pobytem w Hotelu, w tym opłatę za rozpoczętą dobę hotelową.

17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać własnych przyrządów zasilanych energią elektryczną np. grzałek, grzejników, żelazek. Zasada nie dotyczy: ładowarek, laptopów, konsol do gier.

18. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe umyślnie i nieumyślnie z jego winy lub z winy osób go odwiedzających oraz zwierzęcia pozostającego pod jego opieką (art. 415 i art. 431 Kodeksu Cywilnego).

19. Hotel nie ponosi odpowiedzialności  za uszkodzenia lub utratę samochodu czy innego pojazdu należącego do Gościa (art. 846 § 4 Kodeksu Cywilnego). Gość przyjmuje do wiadomości, że znajdujący się na terenie hotelu parking (garaż) jest parkingiem niestrzeżonym, monitorowanym elektronicznie jedynie przy wjeździe – otwierany i zamykany pilotem otrzymanym w recepcji hotelu.

20. Gość wyraża zgodę na odesłanie na wskazany przez niego w karcie rejestracyjnej adres, przedmiotów pozostawionych przez niego na terenie Hotelu, na jego koszt. W przypadku braku wskazania adresu Hotel będzie przechowywał znalezione przedmioty przez okres 3 miesięcy.

21. Gość niepełnosprawny ma prawo, za dodatkową opłatą, do zamieszkiwania w pomieszczeniu mieszkalnym ze zwierzęciem – psem asystującym, którego definicję określa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776). Jednakże do Hotelu nie wolno wprowadzać psów ras uznawanych za niebezpieczne (zgodnie z rozporządzeniem MSWiA) oraz zwierząt mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych. Ponadto zakazane jest wprowadzanie zwierzęcia do restauracji, baru, bazy SPA i na basen.

22. Hotel jest uprawniony do obciążenia Gościa za nie zwrócony przez niego a pobrany ręcznik basenowy według stawek wskazanych w recepcji hotelowej w dniu jego odbioru.

23. We wszystkich pokojach oraz na balkonach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych. Za nie zastosowanie się do powyższego zakazu obowiązuje grzywna w wysokości 500 PLN.

24. Zabrania się wynoszenia z pokoi na plażę ręczników i narzut.

25. Zabrania się wynoszenia żywności z restauracji. W przypadku niezastosowania się do niniejszego zakazu Hotel jest uprawniony do obciążenia Gościa opłatą według stawek żywieniowych obowiązujących w dniu ujawnienia naruszenia zakazu przez Gościa.

26. Wszystkie udzielone rabaty lub zniżki, nie podlegają możliwości sumowania się w jeden rabat.

Dyrekcja Hotelu

zobacz także

mobile nav bg
Zobacz na mapie
Newsletter

Skorzystaj z promocji stworzonej specjalnie dla Ciebie i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami i wydarzeniami.

 

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez DOM INWEST Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 30a, 72-600, Świnoujście Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane