Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż DOM INWEST T i E Japtok Sp. Jawna ul. Mazowiecka 30a, Świnoujście NIP 855 148 97 68, KRS 0000305424 Regon 812055640 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

To oznacza, że odpowiadamy na wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. ul. Mazowiecka 30a, 72-600 Świnoujście lub drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług.

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, a tym samym w zakresie określonym przez przepisy prawa - czyli te które konieczne są ze względu na dopełnienie obowiązku wynikającego chociażby z ustawy o rachunkowości oraz w celu usprawnienia kontaktu między stronami umowy.

Zbierane dane dotyczą zatem:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy - podstawa prawna art. 6 ust. 1 b RODO;
 2. wykonania ciążących na nas obowiązkówów prawnych np. wystawianie i przechowywanie faktur, dokonywania płatności oraz przetwarzania dokumentów księgowych; udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa;
 3. Państwa dane możemy wykorzystywać również dla potrzeb marketingu bezpośredniego, jednakże w takim przypadku zawsze przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu;
 4. dane osobowe w postaci numeru telefonu, adresu email nie są konieczne do wykonania umowy, ale są wykorzystywane dla celów podniesienia jakości usług w tym przede wszystkim usprawnienia komunikacji;
 5. w niektórych przypadkach możemy również Państwa prosić o podanie dodatkowych informacji jak choćby o stosowanej diecie tak aby dopasować Naszą ofertę do Państwa oczekiwań;
 6. w budynku w miejscach ogólnie dostępnych dla Państwa bezpieczeństwa stosowany jest monitoring;
 7. Jeżeli korzystacie Państwo z usług dodatkowych np. masaży, usług rehabilitacyjnych będziemy prosić Państwa o dane dot. stanu zdrowia w zakresie niezbędnych do identyfikacji schorzeń albo ewentualnych przeciwskazań do wykonania konkretnego zabiegu. Informujemy ponadto, że w niektórych przypadkach wykonanie zabiegu może być poprzedzone badaniem lekarskim

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami danych osobowych są:

 1. obsługujące nasze systemy informatyczne,
 2. świadczące usługi IT, prawne, ubezpieczeniowe, hostingowe oraz kadrowo - księgowe,
 3. dostarczające oprogramowanie do obsługi organizacji;
 4. świadczące usługi rehabilitacyjne, medyczne lub związane z poprawą kondycji fizycznej (np. masaże);

Danych naszych mieszkańców nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać danych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dane klientów/kontrahentów przechowywane są przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym doszło do wykonania umowy.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 2. Prawo uzyskania kopii danych;
 3. Prawo do sprostowania;
 4. Prawo do usunięcia danych;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 6. Prawo do przenoszenia danych;
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych;
 9. Prawo wycofania zgody;
 10. Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie spowoduje niemożność zawarcia umowy.